Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Hostivate αν και δημιουργήθηκε στις αρχές του 2013 αποτελεί την εξέλιξη της hostin.gr η οποία δημιουργήθηκε το 2005. Στελεχώνεται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό με πανεπιστημιακές μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική και δραστηριότητα άνω των δέκα (10) χρόνων στον τομέα της φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) και των ονομάτων χώρου (domain names).

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων που παρέχει η Hostivate επικεντρώνονται, αλλά δεν περιορίζονται, σε μοιρασμένη φιλοξενία (shared web hosting), φιλοξενία σελίδων για μεταπωλητέςVPS (Virtual Private Servers) και Dedicated Servers. Οι servers της Hostivate βρίσκονται σε υπερσύγχρονα, ειδικά διαμορφωμένα datacenters στη Γερμανία, όπου ακολουθούνται οι αυστηρότεροι κανονισμοί ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και ομαλή τους λειτουργία. Έτσι βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση στο να καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη υπηρεσίας φιλοξενίας, είτε πρόκειται για μια προσωπική ιστοσελίδα, είτε για την διαδικτυακή παρουσία μιας μεγάλης εταιρίας ή ενός οργανισμού.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Hostivate είναι η άμεση υποστήριξη που προσφέρει στους πελάτες της και η κατανόηση που δείχνει σε οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη ως συνεργάτη και πιστεύουμε ότι η επιτυχία του αποτελεί και δική μας επιτυχία.

Από τον Αύγουστο του 2016 η Hostivate έχει εξαγοραστεί από την Multihosting.